ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД

Качество - Коректност - Прецизност

+359 876 345 675

Дейности:

"С иновациите изпреварваме времето. Растем но не стареем."

Автомагистрали, пътища и улици

ЖП Инфраструктура 

Съоражения за спорт и отдих 

Летища

ВиК и Пречиствателни съоражения

Обществени сгради

Производство и контрол над качеството на материалите

Механизация и автотранспорт

Производствени сгради

Жилищни сгради

Поддържане на пътища

МИСИЯ И ЦЕЛИ


Качество
Коректност
Стабилност

 ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД град София е създадена през 2018 година по проект на Венцислав Манчовски.

По време на участието му в проект по Трансгранично сътрудничство България - Чехия.

По време на изпълнение на проекта България изпрати на обучение и обмен 25 строителни работници, който се обучаваха в Чехия на Качество, Коректност, Стабилност и нови и интерактивни решения в сферата на строителството. 

Шест месеца Манчовски бе координатор на проекта от Българска страна. След като приключи проекта се създаде ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД. Дружеството е родено на 14 януари 2020 година. 

ПРИНЦИПИ

Ключов момент в процеса на строителството е пълнотата на проектната документация, запознаване с техническата спецификация и изпълнението и по план.


Ключов момент е пълната и точна комуникация с Възложителя. Тя е фактор на качествен надзор и строителен контрол по време на изпълнението на дейностите.


Ключов момент е добрата организация на строителната площадка. Разпределението на задълженията и задачите. В ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД град София организацията на работния процес е стриктно разписана във вътрешните правила на дружеството.

0

Извършени проекти


0

Започнати проекти


0

Доволни клиенти


ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД

адрес: Община Мездра, село Горна Кремена, ул. Косматица № 1

Телефони: 0911 / 83338

0876345675

office@hpgroupbulgaria.com