ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МАНЧОВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Венцислав Манчовски е роден на 24 ноември 2000 година в град Мездра, завършва Средното си образование в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ град Мездра със специалност „Кетъринг и ресторантьорство“ придобива допълнителна квалификационна степен през 2019 година „Инвестиционно проектиране и строителство на многофамилни жилищни сгради“ в град Пловдив


През 2019 година печели Трансграничен проект финансиран по Норвешкия механизъм „Трансгранично сътрудничество България - Кипър“ участва в проекта като координатор от страна на България. По време на реализиране на проектната дейност от Дирекция „Бюро по труда“ град София са изпратени на обучени 25 служители в Кипът където участват в създаването на Многофамилна жилищна сграда „Неон“

През 2020 година създава ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД град София, като плот на добрия резултат от изпълнението на Трансграничния проект. Създава и мотото на дружеството „Качество – Коректност - Прецизност“

През 2018 година на Първото общо събрание на Национално сдружение за развитие и подкрепа на малките населени места в Република България е избран за Председател.

В периода от 2018 до 2019 година изпълнява длъжността Управител на „Алфа Тех България ООД“ град София

„Моята цел е младите хора да останат да работят и да се развиват в страната ни. Младите хора са най – ценния актив и най – добрата инвестиция за бъдещето ни“

КОНТАКТИ:

e-mail: vencislav_mancovski@abv.bg

телефон: 02 / 992 80 12 или 0876 345675