ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД започва процедура по подготовката на Проектно – предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД започва процедура по подготовката на Проектно – предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проект „Обучение...

Повече

Търг за продан

На основание Решение на Управителния съвет на ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД се Обявява търг за продан на следните дълготрайни материални активи...

Повече