Обществена поръчка ОП1 / 06.04.2020 година 05975-2020-001 Открита процедура „Доставка на преносими компютри и висококачествени мултифункционални устройства за нуждите на ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД“

ОПИСАНИЕ:1. Предмет на поръчката: „Доставка на преносими компютри и висококачествени мултифункционални устройства за нуждите на ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД“ 2. Разпределение...

Повече

Обществена поръчка ОП-9 / 29.4.2020 г.

00384-2020-0006 „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“,...

Повече