ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Родена на 06 юни 1991 година в град Силистра


Габриела Георгиева е родена в град Силистра завършва средното си образование в град Силистра през 2015 година завършва Бакълавърска степен „Публична администрация“ в Софийски университет „ Климент Охридски“ град София през 2019 година завършва Магистратура „Управление на административни структури“ отвоно във Софийски университет Климент Охридски


Професионален опит:

  • Управител на АУЛА 2000 от 2014 до 2017 година 
  • Участник в Трансгранично сътрудничество България – Сърбия 
  • Участник в Трансгранично сътрудничество България – Гърция 
  • Участник в Трансгранично сътрудничество България – Тургия 
  • Участник в Трансгранично сътрудничество България – Италия 
  • Главен изпълнител на проект за подобряване на професионалната квалификация по Европейския копус за солидарност 
  • От 2020 година е Главен секретар на ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД

Семейна с две деца

Ръководител на следните Национални програми по изпълнението на Програмата за управление на ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД в периода от 2020 – 2024 година

  • Програма за партньорство „Бизнес – местна власт“
  • Програма за подобряването на околната среда на Малките населени места
  • Програма за развитие и подобряване на регионалната политика и регионалното развитие Контакти:


e-mail: grup_bulgaria_glavenfinansi@yahoo.com

Телефон: 0911 / 83 338