Запознайте се с нашия колектив!

Структура и управление


Изпълнителен директор

Финансов директор

Заместник - управител

Секретар на Управителния съвет


Дирекция "Административно обслужване"

Дирекция "Управление на Обществените поръчки"

Дирекция "Управление на Човешките ресурси"

Дирекция "Маркетинг и комуникация с ключови клиенти"

Дирекция "Връзки с обществеността"


Главен архитект

Главен проектант

Строителни работници