ВЕРА СТЕФАНОВА МАНЧОВСКА

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР НА "ЖИ-ПИ-ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Вера Манчовска е родена в град

Мездра. Завършва средното си образование със специалност „Финанси, контрол и

управление на пазарите“.От 2019 година е Финансов директор

на дружествотоОт 2020 година става и Главен

счетоводител


Професионален опит от 1997 година до 2011 година е

Главен счетоводител на Варови фабрики в град Мездра.

Изпълнител е на големи инфраструктурни проекти като част от ВЕЦ централи, ТЕЦ централи, Създаване на жилища за бежанци, подобряване на инфраструктурата на Област Видин и др.